Reeds in het secundair onderwijs was ik altijd net iets meer geboeid door de lessen natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding. Vanuit deze interesses heb ik uiteindelijk gekozen voor de studierichting Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen, een masteropleiding dat ik in 2018 succesvol heb afgerond aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

In 2019 heb ik me verder gespecialiseerd in de Manuele therapie door de Master-na-Masteropleiding aan de VUB te volgen. Deze opleidingen hebben mijn kennis, inzicht en interesse in het menselijk lichaam en de invloed van sport en bewegen hierop enkel vergroot. 

Gezien wetenschappelijk onderzoek verder evolueert na het afstuderen probeer ik de veranderingen en bevindingen die bewezen zijn in ons vakgebied in acht te nemen. Dit door opzoekwerk te verrichten, maar ook door regelmatig bijscholingen te volgen en zo te streven naar de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde revalidatie aangepast aan de patiënt specifieke situatie. 

Dit laatste is voor mij de uitdaging aan het kinesitherapeut zijn. Namelijk om via de bevindingen uit het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek de oorza(a)k(en) van het gezondheidsprobleem en/of belemmerende factoren die de klachten in stand houden, te identificeren per individu. Uitgaande hiervan stel ik in samenspraak met de patiënt een behandelplan op dat rekening houdt met zijn/haar interesses en noden (hobby’s, sport, werk…). Manuele technieken en het geven van oefentherapie staan centraal in ons domein, maar het sociale, empathische en hulpvaardige aspect van dit beroep intrigeren mij evenveel.