Werkwijze

Voor een eerste consult wordt steeds ruim de tijd genomen. We starten met een grondige bevraging om een goed inzicht te krijgen in je klachten. Op basis van deze bevraging stellen we een klinisch onderzoek op. Dit onderzoek bestaat uit verschillende testen waarmee we proberen te achterhalen wat je pijn veroorzaakt en belangrijker, wat de onderliggende oorzaak is van het probleem. Tenslotte maken we op basis van al deze bevindingen een behandelplan op, om je van jouw pijnklachten te verlossen en de kans op herval op lange termijn te minimaliseren. Tijdens het verloop van de behandeling wordt er voortdurend geherevalueerd en indien nodig wordt de behandelingsaanpak bijgestuurd. Tijdens heel dit proces komen zowel elementen uit de sportkinesitherapie als de manuele therapie aan bod.

 

Sportkinesitherapie

Een sportkinesist besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van bewegen van het menselijk lichaam. We analyseren nauwkeurig de uitvoering van bepaalde sportspecifieke bewegingen en gaan na of er een probleem is van stabiliteit, coördinatie, spiercontrole of spierkracht. De behandeling zal voornamelijk uit oefentherapie bestaan. We stellen oefeningen op die specifiek gericht zijn op je klacht en je sporttak. Hiermee zullen we de bewegingskwaliteit verbeteren en zorgen voor het verdwijnen van de klachten. Eens het bewegingspatroon geoptimaliseerd is, zal dit ook leiden tot het verminderen van de kans op herval en preventie van andere mogelijke blessures.

 

Manuele therapie

Binnen de manuele therapie proberen we nog meer dan bij de klassieke kinesitherapie verder te gaan dan enkel het behandelen van de symptomen. Een manueel therapeut gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak en mogelijke factoren die je herstel kunnen belemmeren. Er wordt gekeken naar het lichaam in z’n geheel en de link tussen de verschillende lichaamsdelen wordt nauwkeurig doorgelicht. Een manueel therapeut kan heel specifiek een gewricht mobiliseren of manipuleren, in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd. Naast de gewrichten worden ook spieren en zenuwen met gespecialiseerde technieken behandeld.

 

Behalve voor sportkinesitherapie en manuele therapie kan je hier ook steeds terecht voor algemene kinesitherapie.

 

kinact
kinact
kinact